Điều khoản sử dụng website

Khi bạn truy cập vào trang web michelia.net có nghĩ là bạn đã đồng ý với các điều khoản này. Chúng tôi có quyền thay đổi, chỉnh sửa, thêm hoặc bỏ bớt bất kỳ phần nào trong Quy định và Điều kiện sử dụng và bất kỳ thời điểm nào mà không cần báo trước. Các thay đổi đều có hiệu lực ngay khi được áp dụng. Khi bạn tiếp tục sử dụng trang web có nghĩa là bạn chấp nhận những thay đổi đó. Để tránh sự việc đáng tiếc, bạn nên thường xuyên kiểm tra để cập nhật thay đổi của chúng tôi.

1. Hướng dẫn sử dụng

  • Nghiêm cấm sử dụng bất kỳ thông tin nào của trang web với mục đích thương mại hoặc đại diện cho bất kỳ bên thứ ba nào khi chưa được sự cho phép của chúng tôi. Nếu vi phạm bất kỳ điều nào trong đây, chúng tôi sẽ xóa quyền truy cập của bạn mà không cần báo trước.
  • Bạn có thể cung cấp thông tin cá nhân để nhận thông tin, cập nhật, chính sách,.. mới nhất của chúng tôi. Nếu có mong muốn chỉnh sửa, bạn vui lòng liên hệ info.micheliavn@gmail.com để được giải quyết. Trong trường hợp, bạn không muốn nhận thông tin từ chúng tôi, bạn vui lòng nhấp vào đường link cuối cùng trong email của chúng tôi đã gửi đến bạn.

2. Thương hiệu và bản quyền

Mọi quyền sở hữu trí tuệ, nội dung thông tin, hình ảnh,… được cung cấp tại website đều là của chúng tôi. Bạn chỉ được phép sử dụng những nội dung này và cần được trích dẫn nguồn. Bạn không được phép tùy chỉnh nội dung để gây hiểu nhầm cho độc giả.

3. Quyền pháp lý

Các điều kiện, điều khoản và nội dung của trang web được điều chỉnh bởi luật pháp Việt Nam và Tòa án có thẩm quyền tại Việt Nam sẽ giải quyết khi có tranh chấp nào pháp sinh khi có việc sử dụng trái phép trang web này.